I Psykologhuset Vejle er vi fem psykologer som yder professionel psykologisk behandling og supervision.

Vi er trænede indenfor forskellige psykologiske behandlingsformer, og har alle mange års erfaring med psykologisk behandling som vi vedvarende arbejder på at opdatere og videreudvikle.

Du kan få mere information om os hver især, og om vores metoder og områder ovenfor. Der kan du også se hvem af os som tager imod henvisninger fra egen læge.

Vi er alle medlem af Dansk Psykologforening.

At arbejde med sig selv, sit live og sine relationer, er et krævende, men meningsfuldt arbejde.

Vi ønsker at gøre en forskel i samarbejde med dig, vi ønsker at medvirke til at skabe den forandring du har brug for, og at du kan se konkrete resultater af behandlingen i forhold til det problem du vælger at arbejde med her.

Det er vores ambition, og samtidigt også vores invitation til dig, hvis du ønsker et forløb her.

Velkommen til Psykologhuset Vejle. Du kan læse mere om os i bjælken ovenfor.