Behandling via lægehenvisning

I Psykologhuset Vejle, har Rikke Højberg Jeppesen, Jakob Zeuthen Schmidt og Keld Kjærgaard overenskomst med sygesikringen, og kan tilbyde behandling med tilskud fra sygesikringen, hvis du har fået en henvisning fra lægen.

Der er 11 kriterier for at blive henvist til psykolog:

 • Røveri-, volds- eller voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer, der er ramt af invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald.
 • Personer, der har forsøgt selvmord.
 • Kvinder, der får foretager provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer, der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
 • Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
Behandling via lægehenvisning