Mindfulness

Mindfulness anvendes primært til stressrelaterede tilstande herunder f.eks. tankemylder, fysisk og psykisk uro samt forebyggelse af dette.
Stresstilstande manifesterer sig både som fysisk og psykisk ubehag, og mindfulness metoden påvirker begge niveauer.
Yvonne Damm Mønsted, Rikke Højberg Jeppesen, Lykke Malmberg arbejder med Mindfulness

Mindfulness udspringer af buddhistisk inspirerede meditationsteknikker, og er gennem det seneste årti blevet meget udbredt.

Mindfulness er en metode, der arbejder med evnen til at samle og fastholde opmærksomheden, acceptere tanker som tanker og slippe uvedkommende tanker uden at forsøge at evaluere og forandre disse.

Mindfulness anvendes i en terapeutisk sammenhæng som et redskab til at fremme og opnå indre ro og bevidst nærvær.

Mindfulness kan, efter endt behandling, fortsat anvendes som vedligeholdende rutine for at værne om den fortsatte psykiske trivsel.