Rammer & Vilkår

Rammer & vilkår for samtalerne.

Rammerne for samtalerne er vigtige, og noget vi lægger stor vægt på.
Forudsigelige rammer er forudsætningen for, at kunne arbejde med vanskelige problemstillinger.

Vores tavshedspligt er en vigtig del af rammerne for samtalerne, men herudover er der også nogle mere praktiske forhold, som er afgørende.

En fast rytme i samtalerne giver ro, og man skal kunne føle sig tryg i at forløbet ikke afbrydes af pauser på flere uger, hvor man ikke kan få en tid.

Derfor planlægges samtalerne så vidt muligt i god tid. Hyppigheden af samtalerne aftales herudover individuelt. Der vil dog forekomme afbrydelse i forløbet i forbindelse med afholdelse af ferie.

For at vi kan tilbyde flest muligt en god og stabil behandling, gælder følgende vilkår for afbud og udeblivelse fra behandligen.
For samtalerne, der foregår på baggrund af en henvisning fra sygesikringen, gælder det at:
  • Samtalernes varighed er 45 minutter pr. session.
  • Hvis du er forhindret i at møde til en aftale, er det vigtigt, at du melder afbud i så god tid som muligt. Dog senest dagen i forvejen kl 16:00.
  • Er du forhindret i at komme til den aftalte tid, skal din behandler senest have dit afbud 24 timer før den aftalte tid, hvis du ikke har meldt afbud senest da, koster det kr. 450 i gebyr.
  • Dette dels af hensyn til de klienter, der står på ventelise, og dels som følge af at udeblivelser påfører klinikken et tab.
  • Hvis du ikke kan få fat i din behandler over telefonen, kan du lægge en besked på telefonsvareren eller sende en sms.
For samtaler, der ikke er dækket af sygesikringens vilkår, gælder at:
  • Samtalernes varighed er 50 minutter pr. session.
  • Hvis du er forhindret i at møde til en aftale, er det vigtigt at du melder afbud i så god tid som muligt.
  • Ved for sent afbud opkræves et gebyr. Fristerne hvad angår afbud til samtaler der ikke er dækket af sygesikringen aftales med din behandler.
  • Udeblivelser uden afbud afregnes som en afholdt samtale. Dette dels af hensyn til de klienter der står på venteliste, og dels som følge af at udeblivelser og sene afbud påfører klinikken et tab.
  • Hvis du ikke kan få fat i din behandler over telefonen, kan du lægge en besked på telefonsvareren eller sende en sms.
Rammer og Vilkår
Vi lever naturligvis alle op til de etiske retningslinjer der gælder for alle medlemmer af dansk psykologforening, og har således tavshedspligt.
Vi lever også op til retningslinjerne for beskyttelse af dine data, og journalsikkerhed.