Keld Søe Kjærgaard

Jeg er uddannet Cand. Psych. fra Århus Universitet i 2004, og har arbejdet fuldtid med psykoterapi siden. De første år i offentlig regi, og i privat praksis siden 2007.

Jeg arbejder primært med individuel psykoterapi med unge og voksne. Alt min træning, supervision og kurser, sigter mod konstant at dygtiggøre mig inden for præcist dette felt.

Jeg vægter den personlige relation i vores samarbejde højt, da det er min erfaring at udbyttet af et behandlingsforløb i høj grad hviler på en god relation.

Jeg arbejder primært ud fra en psykodynamisk forståelsesramme, og har bl.a. en 3-årig uddannelse i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Jeg har dog også kendskab til andre

psykoterapeutiske tilgange, og inddrager elementer herfra hvis det findes relevant.

Jeg har overenskomst med sygesikringen, men tager også imod klienter fra PsykologNet, forsikringshenviste og selvbetalere.

Kontakt info:

Keld Søe Kjærgaard, Aut. Psyk.

Telefon: 28 97 14 87

Email: psykolog@keldkjaergaard.com

Cvr nr: 29294720

Aktuel ventetid kan du finde på følgende link: sundhed.dk

Uddannelse:
  • Uddannet Cand. Psyk. fra Århus Universitet i 2004
  • Autoriseret af psykolognævnet i 2006
  • Gennemført en 2 årig supervisoruddannelse
  • Uddannet stressvejleder fra Center for Stress.
  • Har siden 2016 arbejdet målrettet med den evidensbaserede terapimetode: Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP).
  • Deltager løbende i undervisning og supervision for hele tiden at forbedre og vedligeholde mine faglige kompetencer.
Særlige arbejdsområder:
  • Jeg arbejder med individuel psykoterapi med voksne over 18 år.