Hypnoterapi

Hypnose er en tilstand og en metode. Hypnoterapi er den ældste psykologiske behandlingsform.
Yvonne Damm Mønsted og Lykke Malmberg arbejder med Hypnoterapi

Hypnoterapiens metoder kan medvirke til at fremme en positiv og nysgerrighedsskabende måde at genfinde egne ressourcer og skabe fleksibilitet, nye indsigter og ny læring.

Hypnoterapi fokuserer traditionelt på ikke bevidste processer herunder at sætte tankemønstre og oplevelser i en ny forståelsesramme.

Hypnose er en oplevelsesorienteret og følelsesmæssig/kropslig forankret metode.

Det grundlæggende ved hypnose er trancetilstanden, en bevidsthedstilstand med koncentreret opmærksomhed og et øget fokus i forhold til den almindelige vågne bevidsthed.

Hypnotiske tilstande forekommer ofte naturligt og spontant. Mange af os genkender eksempelvis det at være særligt optaget af noget eller oplevelsen af at være faldet i staver.

Tænkningen bliver mere konkret. Den logiske rationelle tænkning sættes i baggrunden.

Ved at arbejde på det ubevidste plan skydes en form for genvej gennem personens normale forsvar hvilket giver større modtagelighed for ny læring.

De indsigter, der kommer ud af hypnosen er ofte enkle men dybtfølte.

Nogle klienter kan være usikre på, hvad hypnose er, og hvordan det foregår, hvorfor enhver behandling altid vil indeholde en omhyggelig introduktion til metoden.Der er hele tiden kontakt mellem klient og terapeut, ligesom klienten ikke vil opleve tab af kontrol.

Klinisk hypnose anvendes ofte sammen med andre terapiformer.