Kognitive terapiformer

Alle mennesker har en unik forståelse af sig selv og den ydre verden, overbevisninger (metaantagelser).
Denne forståelse er opstået på baggrund af erfaringer gennem vores opvækst og det levede liv.
Yvonne Damm Mønsted og Lykke Malmberg arbejder med Kognitiv terapi

Vi bekræfter dagligt vores forståelser, værdier, syn på verden og os selv, og vi lever i forhold til disse opfattelser.

Den kognitive teori bygger på at vores forståelser og antagelser udvikles gradvist gennem hele livet og i høj grad påvirker vores tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger, som ses som indbyrdes forbundne.

Tanker er ord eller sætninger, som man siger til sig selv, og som påvirker ens følelser.

Nogle opfattelser er solidt forankrede i virkeligheden og danner basis for en sund udvikling, mens andre afviger fra virkeligheden og udgør en sårbarhedsfaktor med risiko for nedsat trivsel og i nogle tilfælde udvikling af psykiske lidelser.

Hovedformålet med kognitiv terapi er at opnå indsigt i de bagvedliggende og ofte ubevidste kognitive processer, der vedligeholder uhensigtsmæssige mønstre.

Opmærksomheden på disse bagvedliggende mønstre gør det muligt at tænke, føle og handle - cope anderledes og dermed reducere det følelsesmæssige ubehag.

Den kognitive terapi er i sit udgangspunkt udviklet til behandling af angst og depression og anvendes i sin nuværende form til en lang række psykologiske problemstillinger.

Den kognitive terapi har udviklet sig over flere bølger:

ACT:  Acceptance & Commitment Therapy
CFT:  Compassion Focused Therapy
MCT: Metacognitive Therapy

Kognitive terapiformer kan anvendes alene eller i sammenhæng med andre terapiformer.