Individuel psykoterapi

Vi tilbyder alle individuel psykoterapi.

Som du kan læse mere om, under beskrivelsen af de metoder vi tilbyder, er der forskellige måder at arbejde psykoterapeutisk på. Fælles for de metoder vi bruger i psykologhuset er, at de er udviklet på baggrund af solid erfaring og bygger på mange års metode- og effekt forskning.

Alle metoderne bygger på samtale, og det der kendetegner den terapeutiske samtale i forhold til samtaler generelt, er at der er et fokus på det indre psykologiske problem man som klient kan have. Dette problem kan komme til udtryk på mange forskellige måder og via forskellige symptomer, som f.eks. angst, depression, vredesudbrud, isolation, misbrug eller selvskade. Uanset hvilke måder problemet viser sig på er muligheden i den terapeutiske samtale, at man kan blive mere bevidst om de dybereliggende årsager til de problemer man oplever, og på den baggrund ændre de strategier, som måske ikke længere er hensigtsmæssige.

Behandlingen tager altid udgangspunkt i det problem man som klient oplever. Som klient har man vigtige erfaringer og vigtig viden om sit liv, som er af afgørende betydning for behandlingens succes. Behandlingen går derfor ud på, med afsæt i den valgte metode, at skabe en så effektiv og hjælpsom proces som muligt, hvor du som klient i samarbejde med psykologen kan undersøge løsninger i forhold til problemet.

Herunder er nævnt en række af de problemstillinger, vi arbejder med:

 • Angst og depression
 • Stress og udbrændthed
 • Tomhedsfølelse og identitetsproblemer
 • Konflikter i privatlivet eller på arbejdet
 • Problemer i parforholdet
 • Seksuelle problemer
 • Misbrug og ludomani
 • Spiseforstyrrelser
 • Problemer i forhold til tro og religiøsitet
 • Kriser og traumer
 • Vurdering og behandling af traumatiserede flygtninge
Kan du genkende dig selv i ovennævnte liste, så prøv at ring eller send os en mail, så vi sammen kan vurdere, om vi skal indlede et samarbejde.
Terapi