Supervision

Individuel supervision

Supervision af psykoterapi til psykoterapeuter og til psykologer med henblik på autorisation.

Supervision af psykosocialt arbejde, herunder f.eks. socialrådgivere, familiekonsulenter, hjemmehosser, pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter etc. Supervision kan have fokus på sagsarbejdet, hvor der arbejdes med hvordan en problemstilling eller en person kan forstås, og med hvad der kan gøres i den pågældende situation.

Supervision kan ligeledes have fokus på de personlige belastninger, der kan være ved at arbejde med andre mennesker. Denne form for supervision adskiller sig fra terapi ved, at supervision handler om de personlige reaktioner og belastninger, der opstår netop i forbindelse med eller som følge af konkrete arbejdsopgaver.

Supervision i grupper

Det kan f.eks. være en personalegruppe på en pædagogisk institution, et tværfagligt behandlingsteam eller et lærerteam på en sprogskole.

Ledelsessupervision

Ledelsessupervision omhandler de udfordringer, der kan være i at være leder og i at håndtere personaleansvar, og f.eks. at have det overordnede pædagogiske ansvar i en institution.

Vi tilbyder alle supervision indenfor de ovenfornævnte kategorier.

Kontakt os for en nærmere aftale.

Supervision